Ostrobotnia

Administrativ assistent, Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnia sr

I över hundra år har huset Ostrobotnia varit ett levande centrum för mångfaldig studentverksamhet, kulturliv och samvaro i främre Tölö, alldeles bredvid Nationalmuseet. Därifrån sköts också förvaltandet och uthyrandet av studentbostäder runt om i Helsingfors.

Den mångsidiga verksamheten erbjuder även många olika administrativa uppgifter. Vi söker nu en person som är intresserad av den allmännyttiga verksamheten och vill bidra med administrativa krafter till förmån för huset och styrelsen. Nu lediganslås en position som administrativ assistent på deltid. Arbetsförhållandet är tidsbundet och lämpar sig utmärkt att sköta till exempel vid sidan av studier eller annat jobb.


Om stiftelsen

Arbetsgivaren är stiftelsen Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnia – Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnia sr, som förvaltar Ostrobotnia huset. Stiftelsen är grundad år 1942. Stiftelsens ändamål är att förvalta stiftelsens egendom till förmån för den ideella föreningsverksamhet som bedrivs av de österbottniska nationerna och erbjuda utrymmen för studentverksamhetens behov. Husstiftelsen äger Ostrobotniahuset och studentbostäder på tre olika ställen i Helsingfors. Till stiftelsens uppgifter hör att underhålla och förvalta huset Ostrobotnia, skötsel av lokalernas uthyrning, uthyrningen av studentbostäderna, förvaltning av egendomen, samarbete med nationerna och allmänna administrativa uppgifter. 

Stiftelsen leds av en styrelse, vars verksamhet övervakas av förvaltningsrådet. Förutom de förtroendevalda har stiftelsen en anställd, samt några personer på utomstående parters lönelistor som sköter delar av förvaltningen. Vi utför arbetet gemensamt med stora hjärtan och mycket humor – alla som är inblandade i Ostrobotniahusets förvaltning känner att det är värdefullt att få arbeta för att ge följande generationer av studerande möjligheter.


Arbetsuppgifter

Till förvaltningsassistentens uppgifter hör i första hand stiftelsens förvaltningsuppgifter, såsom förberedande av styrelsemöten, övervakande av fastighetens skick, huset Ostrobotnias nyckelförvaltning, att fungera som stiftelsen kontaktperson och att sköta kommunikationen med huset Ostrobotnias hyresgäster. Arbetsuppgifterna kan utvidgas enligt överenskommelse, i fall att den som väljs till uppdraget besitter behövligt fastighets-, ekonomi- eller juridikkunnande. Arbetsplatsen är i huvudsakligen i huset Ostrobotnia på adressen Tölögatan 5a.

Det tisbundna kontraktet erbjuds till 30.4.2022. Arbetstimmarnas antal per vecka anpassas efter situation och den sökandes möjligheter (exempelvis min. 10h/v). Arbetet kan gott skötas vid sidan av studier eller annat jobb. Timlönen är i enlighet med kollektivavtalet för tjänstemän i fastighetsbranschen (Lönegrupp 6; 12,6 €/h). 

Den sökandes bakgrund

En lämplig sökande har allmän kunskap om och förståelse för stiftelse- eller föreningsverksamhet. Hen är van att sköta administrativa uppgifter, och är även bekant med bearbetning och produktion av främst finska texter, faktasökning och användningen av vanliga kommunikationsmedel. Till fördel ses både kännedom om nationshuset Ostrobotnia och om studerandebostadsverksamhet. Goda samarbetskunskaper och en vilja att utvecklas, samt goda kunskaper i finska, men även svenska, är till fördel i utförandet av arbetsuppgifterna. Ostrobotnia är studenternas värld, där förvaltandets vardag ibland kan överraska – en lämplig sökande ser detta som en rikedom.

Platsen kan sökas genom att skicka en fritt formulerad ansökan till stiftelsens styrelsemedlem Camilla Höglund <camilla.hoglund(ät)helsinki.fi>. Positionen kan sökas fram till 12.3.2021.

Vidare uppgifter fås per telefon av Camilla (på finska eller svenska) på (nr 0505752054) torsdagen den 4.3.2021 och torsdagen 11.3.2021 mellan kl. 14-18.

Ansökan är offentliggjord  26.2.2021